De afkorting EVC staat voor “Erkennen van Verworven Competenties”.
Dit betekent dat ervaring en vakkennis een certificaat of diploma waard kan zijn. In een EVC-traject worden de ervaringen en competenties van iemand in kaart gebracht en door een deskundige beoordeeld. Het gaat er niet om hoe iets is geleerd, maar wat iemand al weet en kan. De beoordelaar wordt ook een “assessor” genoemd en is gecertificeerd als beoordelaar. De assessor legt de relatie tussen het huidige functioneren en de aanwezige kennis met de gewenste competenties die vereist zijn voor een bepaald beroep. Dit wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat, dat tevens vrijstelling kan bieden voor delen van opleidingstrajecten, die daardoor aanzienlijk verkort kunnen worden.

EStichting BNK heeft een EVC traject ontwikkeld om al die kennis en kunde te verzilveren. Wij helpen elke deelnemer, zowel het individu als de organisatie, om alle relevante informatie op gestructureerde wijze te verzamelen en leggen het resultaat vast in een BNK Ervaringscertificaat. Met dit certificaat toont iemand op een objectieve manier zijn kennis en kunde aan ten opzichte van zijn of haar kennis over Kleur.  Dit is bijvoorbeeld zinvol voor wie zich verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of bij een sollicitatie wil aantonen waar hij staat en over welke competenties hij beschikt of omdat hij/zij zich wil aansluiten bij Stichting BNK..

EVC-procedure in stappen
Iedereen die zijn verworven competenties wil laten erkennen, kan bij ons binnen 6 tot 12 weken een EVC-procedure doorlopen. Na de intake begint u met het inventariseren van uw kennis en kunde en het opbouwen van uw portfolio. Daarna volgt een persoonlijk assessment met een assessor, waarna u een officieel erkend Ervaringscertificaat ontvangt.