2dyXlTA

Stichting BNK bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van de kleurtoepassingen en kleurtechniek met een onafhankelijke houding en in het maatschappelijk belang van de klant.

Professionals kunnen zich bij Stichting BNK  laten registreren als zij permanent voldoen en zich houden aan de hoge kwaliteitseisen die de beroepsorganisatie stelt.

Deze eisen richten zich op: Het gevolgde onderwijs en het op peil houden van de kennis via bij- en nascholing. De erkenning voor het kwaliteitsregister omvat een operationele visitatie- en klachtencommissie.