dreamstime_22271396_webStichting BNK is een overkoepelend orgaan voor beroepsgroepen die zich richten op de de ontwikkeling en toepassing van kleur. Zij bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van kleur en kleurtoepassing. Zij vergroot de bekendheid van de kwalitatief kleurontwerper. De aangesloten specialisten voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen. De titel “registerkleurvormgever” is beschermd door inschrijving in het landelijke kwaliteitsregister van Stichting BNK.