accreditatie

Het Kwaliteitsregister van BNK

Heeft u het branchediploma Kleurkunde of Kleurvormgever? Dan kunt u zich in laten schrijven in het register voor kleurkundigen en/of kleurvormgevers.

Opleiding

Registerleden die bij Stichting BNK in het register ingeschreven staan, voldoen aan de opleidingsverplichtingen, zoals Stichting BNK die stelt. Opleidingsinstellingen kunnen geaccrediteerd worden om te opleiden voor registerlid.

Ga naar het Kwaliteitsregister