qualification-68841Stichting BNK heeft diverse kleurberoepen gedefinieerd die inpassen in de diverse beroepsgroepen en kwalificatiedossiers.

Deze zijn:

  • Register Kleuradviseur
  • Register Kleurvormgever
  • Register Kleurbeoordeler
  • Register Kleurmaker

Voor deze beroepen heeft de Stichting BNK beroepsprofielen ontwikkeld.