Ten behoeve van kwaliteitszorg benut Stichting BNK de volgende platformen:

  • Kwaliteitsregister voor de kleurenbranche
  • Nederlandse Kleurenschool (NKS)
  • Centraal Examenbureau voor de Kleurenbranche (CEK)
  • International Colour Association (AIC)
  • Inter-Society Color Council
  • Docentenraad