Stichting BNK heeft een  dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van Stichting BNK.  Het algemeen bestuur wordt vertegenwoordigd door:

  • Voorzitter: dhr J. Floor
  • Secretaris: dhr. E. van ‘t Ende
  • Bestuurslid/directie: dhr. M.M. Kotterink

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting BNK, Email: info@stichting-bnk.nl .