Voor de kleurkundige en de registerkleurvormgever zijn beroepscompetentieprofielen geschreven. Deze worden binnenkort naar de nieuwste inzichten herschreven en blijven in ontwikkeling. Ook voor de overige beroepsgroepen worden beroepscompetentieprofielen geschreven.