Kennis van kleur

De afgelopen jaren is er een grotere behoefte ontstaan aan kwalitatieve kennis en opleiding op het gebied van kleur. Net als licht, geluid en tijd, heeft kleur grote invloed op onze keuzes en gedragingen. Door kleurgebruik kun je het welbevinden van mensen positief of negatief beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk voor iedereen die in het domein kleur werkt adequate kennis van kleur, kleurcommunicatie, kleurtechniek en kleurgebruik te hebben, zodat je het welbevinden van mensen positief kan beïnvloeden.

Kwaliteit in beroep en kleuronderwijs

Stichting BNK zet zich in voor nationaal en internationaal kennismanagement met betrekking tot kleur. Stichting BNK ontplooit en ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke en toegepaste kennis over kleur. Daarbij ziet zij toe op de kwaliteit van kleuronderwijs en bevordert de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche. Stichting BNK staat voor deskundigheidsbevordering, kwaliteitsontwikkeling en ontwikkeling in onderwijs op het gebied van kleur.

Accreditatie

Opleidingsinstellingen kunnen zich laten accrediteren zodat ze kunnen opleiding tot branche gecertificeerde kleurvormgevers.

Kwaliteitsregister

Bent u branchegecertificeerd kleurkundige of kleurvormgever? Dan kunt u zich laten inschrijven in het kwaliteitsregister.

Kleurprofessionals

De competentieprofielen voor kleurkundige en kleurvormgever vormen de basis van de eisen die BNK stelt voor haar leden en kwaliteitsregister. De competentieprofielen worden in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs vastgesteld.

Kleuronderzoek

Stichting BNK Kleurdeskundigen stimuleert en initieert kleuronderzoek.

Over ons: Kennis van Kleur

Gedegen kennis van kleur is onontbeerlijk voor mensen met die dagelijks met kleur te maken hebben. Zonder kwalitatieve kennis over kleur is het moeilijk tot onmogelijk om goed en effectief met kleur te werken. Bijna alle beroepsgroepen hebben op de één of andere manier wel met kleur te maken. En kleur heeft vaak ook veel meer invloed dan in de eerste instantie wordt gedacht. Inrichten van ziekenhuizen, presenteren van etenswaar, bedenk het maar. Als de kleur niet klopt, voelt men zich niet lekker of wordt het product niet afgenomen. In de reguliere beroepsopleidingen wordt niet altijd op alle facetten van het onderdeel kleur ingegaan. Dit is de reden voor de oprichting van de Stichting BNK.

Doelstelling: Kwaliteit

Stichting BNK bepaalt haar visie en beleid in verband met kwaliteitszorg ten behoeve van de klant en opdrachtgevers. Scholing neemt in dit beleid een belangrijke plaats in. Stichting BNK wil de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche bevorderen, het vakgebied promoten, de kleurdeskundigen met elkaar in contact brengen en verenigen. De BNK richt zich onder andere op architecten, interieurarchitecten, ontwerpers, adviseurs, technici, en opleidingsinstituten voor beroepen waarin kleur een rol speelt. Kortom iedereen die zich professioneel bezighoudt met kleur.

Visie: Motiveerbaar en controleerbaar

Stichting BNK ziet toe op de kwaliteit van kleuronderwijs en bevordert de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche. Stichting BNK staat voor deskundigheidsbevordering, kwaliteitsontwikkeling en ontwikkeling in onderwijs op het gebied van kleur. Kwaliteit in kleurtoepassingen betekent motiveerbaar kleuradvies en controleerbaar kleurmanagement. Kennis over kleur is hier van groot belang. Dit betekent dat kwaliteit kan worden getoetst, ook in de wereld van kleur, waar smaak onontkoombaar een sterke rol speelt.